30-11-2010

Een Groen-land Decor beursstand scoort !

Ook dit najaar werd door talrijke bedrijven zoals bv. Besam / Probis /Agio Cigars / VZW Vorm / Aquacare weer beroep gedaan op een Groen-land Decor setting voor hun beursstand. Elk ontwerp, incl. de personalisatie werd volledig in een 3D voorstel uitgewerkt zodanig de klant een perfect beeld had van hetgeen er gebouwd zou worden. De beursdeelnames waren zo positief dat alle bedrijven ook voor hun toekomstige beursstanden voor Groen-land Decor hebben gekozen .